تصاویری قدیمی از برخی اهالی ابیوردی شیراز
 

برای مشاهده تصاویر، با کلیک کردن روی هرکدام از تصاویر زیر میتوانید صفحه جدیدی باز کرده و با کلیک کردن در قسمت بالای تصویر روی دکمه "بعدی" و یا "قبلی" تمام تصاویر را مشاهده کنید.  در صورت تمایل به دانلود کردن هرکدام از تصاویر باکلیک کردن روی "متوسط" و یا "بزرگ" صفحه جدیدی برای آن تصویر باز کنید. سپس با کلیک کردن روی دکمه سمت راست ماوس و انتخاب "...save picture as" تصویر مربوطه را بر روی کامپیوتر خود قرار دهید. 

در صورت موجودیت عکسهای قدیمی و تمایل به قرار دادن آنها در این تارنما میتوانید با پست الکترونیک behrooz@persianmail.com تماس حاصل نمائید.
 


گرفته شده از تارنمای زنده دلها


فتح اله جهانشاهی و خانواده
متوسط    بزرگفتح اله جهانشاهی و خانواده
متوسط    بزرگرحمت اله جهانشاهی و خانواده
متوسط    بزرگشجاع نظام حاکم بندر عباس
متوسط    بزرگ


متوسط    بزرگ


حاج علی کرم شجاع نظام
متوسط