نوشته هائی در مورد ابیوردی و ایل بلوردی
خواهشمند است در صورت دسترسی به هرگونه مدرک و یا مدارک در مورد ابیوردی شیراز و تمایل به فراهم آوردن امکان دسترسی بقیه علاقمندان، با پست الکترونیکی behrooz@persianmail.com تماس حاصل نمائید. تمامی مدارک ارسال شده با اشاره به نام و دیگر مشخصات ارسال کننده در این تارنما درج خواهد گردید.
 

ناصر چشم آذر: قطعه خواب از
آلبوم باران عشق


 

 

در صورت دسترسی به اینترنت با سرعت بالا میتوانید با کلیک کردن تیتر کتاب تمامی آنرا دانلود نمایید.
در غیر اینصورت توصیه میشود به هر فصل
بطور جداگانه مراجعه گردد.برای مرور نوشته های موجود در این صفحه
 احتیاج به نصب برنامه
Acrobat Reader
بر روی رایانه مورد استفاده خود دارید.
در صورت احتیاج به نسخه ای رایگان، به تارنمای
ذیل مراجعه شود.
 

 چند مقاله: