درباره ابیوردی

بزودی نوشته ای در مورد ایل ابیوردی (بلوردی و یا ابوالوردی) و مختصری در مورد تاریخجه اسکان گروهی در شمال غریی شیراز و بنیانگذاری قریه ابیوردی.

برای همکاری و یا پاسخ گوئی به سؤالات لطفاً با  behrooz@persianmail.com تماس حاصل فرمائید.